HET MIRALOUISE FONDS

steun de kinderen.png

Het fonds wil financiële ondersteuning bieden aan projecten gefocust op de ontwikkeling van kinderen die problemen ondervonden hebben tijdens of vlak na de geboorte, en daardoor een mentale en/of motorische beperking hebben.

Het fonds richt zich sterk op preventie en neonatale zorg, maar ook projecten voor revalidatie, thuisbegeleiding, kinesitherapie, opvang en begeleiding in buitengewoon onderwijs of gespecialiseerde diensten komen in aanmerking.

Dankzij uw bijdrage kan onder andere de dienst neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende blijven investeren om kinderen optimaal te begeleiden tijdens een moeilijke start!

Het ‘MiraLouise Fonds’ is sinds 2014 actief en zit onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting.

BOUDEWIJNSTICHTING.png
 
 
Louise ZW.jpg
 

ACTIEVE PROJECTEN

MUG.png

MUG-HELIKOPTER

Bij complicaties zijn de eerste minuten vlak vóór en na de geboorte cruciaal! Hoe sneller de neonatale artsen ter plaatse zijn, hoe beter. De neonatologen van het AZ Sint-Jan hebben Brugge als uitvalbasis maar geven bijstand over heel West-Vlaanderen. 

In crisis-situaties kunnen ze de MUG helikopter gebruiken, om zo binnen enkele minuten ter plaatse bijstand te kunnen geven, en de kindjes in nood te stabiliseren. 

Maar dat heeft uiteraard een stevig prijskaartje.

Omdat wij weten dat elke seconde telt, betaalt het fonds jaarlijks de kosten voor het gebruik van de helikopter. In 2016 betaalde het fonds zo 11 interventies.

Want in zo'n crisis situaties mag geld geen rol spelen, en is het enkel het kind dat telt!

-

DIENST NEONATOLOGIE
AZ-SINT-JAN BRUGGE

POP.png

SIMULATIE-POP

Complicaties bij de geboorte zijn niet altijd te voorzien. Het is dan ook enorm belangrijk dat het verplegend personeel en de dokters van alle ziekenhuizen een basiskennis hebben van neonatale zorgen: hoe herken je een kindje in nood, en wat doe je in die situatie? Daarom zijn opleidingen cruciaal! En meer nog: het moeten praktijkgerichte opleidingen zijn, want het herkennen van noodsignalen is belangrijk!

Daarom heeft het MiraLouise fonds een gespecialiseerde, computer-gestuurde pop aangekocht, die complicaties bij een geboorte kan simuleren. Daarmee trekken de neonatologen van AZ Sint-Jan het land rond, om dokters, vroedvrouwen en anesthesisten op te leiden.

-

DIENST NEONATOLOGIE
AZ-SINT-JAN BRUGGE

DIAGNOSE.png

DIAGNOSE & MONITORING

Wanneer prematuren moeten beademd worden, is het van groot belang dat de behandeling zo accuraat mogelijk gebeurt. Eén van de belangrijkste indicatoren daarbij zijn de CO2 waarden (het "afvalgas"). Hoe nauwkeuriger die CO2 waarden aangehouden worden, hoe beter voor de neurologische ontwikkeling van de baby, en hoe lager de kans op hersenbloedingen.

Daarom kocht het fonds een gespecialiseerd monitoring systeem aan, dat via een sensor op de huid de CO2 waarden zeer accuraat kan meten. 

Zo kunnen plotse veranderingen onmiddellijk gedetecteerd worden, en kan de beademing sneller bijgestuurd worden volgens de noden van de pasgeborenen.

-

DIENST NEONATOLOGIE
AZ-SINT-JAN BRUGGE

 
DIGIBORD.png

DIGIBORD

MPI GO! - DE BEVERTJES is een medisch pedagogisch instituut waar buitengewoon kleuteronderwijs & lager onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 2,5 tot 15 jaar.

Het fonds kocht er een speciaal ‘Digibord’ 
(digitaal schoolbord) aan, dat zowel horizontaal, als verticaal kan kantelen, zodat ook motorisch beperkte kinderen het op een comfortabele manier kunnen gebruiken. 

-

SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS
DE BEVERTJES (OEDELEM)

 

SPEELTUIN.png

SPEELTUIN

Naast het digibord schonk het fonds een volledig nieuwe en aangepaste speeltuin aan. Zo kunnen alle kinderen zich ook tijdens de speeltijden uitleven.

-

SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS
DE BEVERTJES (OEDELEM)

OOGSTURING.png

OOGSTURING

Het kleuter-, basis- en secundair onderwijs van het
Dominiek Savio Instituut geeft gespecialiseerd onderwijs aan kinderen met een neuromotorische beperking.

Het fonds kocht een digitale oogsturingsmodule aan, die gebruikt kan worden als communicatietechnologie door kinderen met een
ernstige fysieke beperking. Het display traceert de oogbewegingen van de gebruiker, waardoor het kind via de ogen de cursor op het scherm kan laten bewegen. Op die manier kunnen de kinderen communiceren door iconen aan te duiden, maar ook oefeningen maken, of educatieve spelletjes spelen.

Zo is hun fysieke beperking geen belemmering
voor de mentale evolutie!

-

MULTIDISCIPLINAIR & MULTILEVEL
DOMINIEK SAVIO INSTITUUT


Sinds de oprichting in 2014 investeerde het fonds reeds

€135.405,00

in verschillende projecten.